შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის - დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში

18 მარტი 2022