გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II

9 მარტი 2022