შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყარში (ზუგდიდი)“

2 მარტი 2022