გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში (ლაგოდეხი)“

28 თებერვალი 2022