გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალსამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელ ი” - ლოტი 1 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნორიოს, ვაზიანის და ახალსამგორის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა“ “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალსამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი” - ლოტი 2 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მარტყოფის და ახალსოფლის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა”

18 თებერვალი 2022