გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - “საბავშვო ბაღებისა და სპორტკომპლექსების მშენებლობის ზედამხედველობა”

17 იანვარი 2022