გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში (თელავი)“

26 ნოემბერი 2021