გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა ძველ ანაგაში“

26 ნოემბერი 2021