გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში (ზუგდიდი)“

26 ნოემბერი 2021