გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში (ლანჩხუთი)“

25 ნოემბერი 2021