გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -„ქ. თბილისში N85 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა“

25 ნოემბერი 2021