გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში N114 საჯარო სკოლის მშენებლობა და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.“

12 ოქტომბერი 2021