გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში N169 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.“

22 ივნისი 2021