გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - „საბავშვო ბაღების მშენებლობა ფოთსა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსა და ხაჯალიაში“

18 მაისი 2021