გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - “ქ. ქუთაისში, ავტოქარხნის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა“

17 მარტი 2021