გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „რუსთავში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა”

27 თებერვალი 2021