გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში „მზიურის პარკში“ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის, ვიდეო-ჩამწერის, ელექტრო ბარიერების სისტემის მოწყობილობების მიწოდება- მოწყობა და სამუშაო ოთახის მოწყობა“

18 დეკემბერი 2020