გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - ქ. თბილისში N43 და N181 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა

17 დეკემბერი 2020