შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტისთვის„

4 დეკემბერი 2020