გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თბილისში #82 საჯარო სკოლისა და #107 საჯარო სკოლის ენერგო-ეფექტურობის კომპონენტის გაუმჯობესებისთვის დიზაინი და რეაბილიტაცია

25 ნოემბერი 2020