შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიის და ოფისის სივრცის ავეჯის და სხვა აღჭურვილობების მიწოდება

9 ნოემბერი 2020