გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. გორში, მოსკოვის ქ. მიმდებარედ 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა (კონტრაქტის # EIB/MIMP/W/NCB/94-2020)

13 ოქტომბერი 2020

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ  - ქ. გორში, მოსკოვის ქ. მიმდებარედ 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა  (კონტრაქტის # EIB/MIMP/W/NCB/94-2020)

 

storage/assets/file/documents.pdf