„გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. გორში ისტორიული „სამეფოს“ ქუჩის რეაბილიტაცია“

13 ოქტომბერი 2020