შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. თბილისში #114 საჯარო სკოლის მშენებლობისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“

21 სექტემბერი 2020