შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - „ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება“

9 სექტემბერი 2020