შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის საგამოფენო სივრცის კონცეფციის, ინტერიერის დიზაინისა და მართვის გეგმის მომზადება“

30 აპრილი 2020