გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - დაბა ბაკურიანისთვის სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვა

8 აპრილი 2020