შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისთვის კომპიუტერებისა და პრინტერების მიწოდება

13 მარტი 2020