გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ოყურეშის მისასვლელი და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

24 იანვარი 2020