შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - "ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის ძარიანი ტრიციკლის და კომპაქტური დამტვირთველის მიწოდება"

24 იანვარი 2020