შეტყობინება შერჩევის შედეგების შესახებ - საინჟინრო პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება „წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მოსაწყობად შპს „ვილა-გოდოლის“ კუთვნილი სასტუმროსთვის სოფელ რუისპირში

23 დეკემბერი 2019