შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) არსებული სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიისთვის ხიდის შესამოწმებელი (დასათვალიერებელი) მანქანის შესყიდვა

10 დეკემბერი 2019