გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. ზუგდიდში #16 საბავშვო ბაგა-ბაღის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესება“

15 ოქტომბერი 2019