გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - დაბა სტეფანწმინდაში ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია

19 სექტემბერი 2019

 #IBRD/RDPIII/CW/NCB/39-2017 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -  დაბა სტეფანწმინდაში ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია

 

storage/assets/file/documents.pdf