გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში ნაფეტვრებიდან ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის და ლისი-მუხაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია #EIB/MIMP/W/NCB/87-2-2019

11 სექტემბერი 2019

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში ნაფეტვრებიდან ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის და ლისი-მუხაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

#EIB/MIMP/W/NCB/87-2-2019 

storage/assets/file/documents.pdf