შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) არსებული სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიისთვის ხიდებისა და გვირაბების შესწავლისა და ტესტირების აღჭურვილობის შესყიდვა (ლოტი 6)

30 აგვისტო 2019