გადაწყვეტილებას კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და მუზეუმად ადაპტაცია

8 ივლისი 2019