გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - „სს "მეგობრობის მარანთან“ მისასვლელი გზის და გარე განათების მოწყობა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა“

8 ივლისი 2019