გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - „გურჯაანის პარკის რეაბილიტაცია“

11 ივნისი 2019