გადაწყვეტილება კონტრაქტის ხობის მუნიციპალიტეტში შუა ხორგა-გამოღმა შუა ხორგა-ქარიატას გზის რეაბილიტაცია მინიჭების შესახებ

25 აპრილი 2019

გადაწყვეტილება კონტრაქტის ხობის მუნიციპალიტეტში შუა ხორგ ა-გამოღმა შუა ხორგა-ქარიატას გზის რეაბილიტაცია მინიჭების შესახებ:

 

ლინკი:  storage/assets/file/_.pdf