შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - თელავის მუნიციპალიტეტის შპს „ჯიველი“-ს ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

10 აპრილი 2019