გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თელავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება

18 თებერვალი 2019

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თელავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება

 storage/assets/file/documents.pdf