გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია“

18 დეკემბერი 2018