შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -„კაბელების და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვა - ლოტი 1“

7 დეკემბერი 2018

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ, გთხოვთ იხილოთ ინგლისურ ენაზე შესაბამის ლინკთან ერთად: 

 

http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-path=tenders/tender_results/&id=2809