შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ნარჩენების კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის

31 იანვარი 2018