შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა

12 დეკემბერი 2017