შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO) კომპიუტერებისა და ციფრული ტექნიკის მიწოდება

27 ნოემბერი 2017