გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის, გორისას და ჩიხას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

13 ნოემბერი 2017