გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - “კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა“

1 ნოემბერი 2017

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IDA/RDPII/CW/NCB/16-2016

 

Award Notice