შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში ელექრტომომარაგების ხაზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

12 ივლისი 2017